ระบบใหม่นี้ กำลังจะถูกเริ่มใช้งานในวันที่
23 ธันวาคม 2558 เวลา 00:00:01

00 00 00 00
Day Hour Min Sec


Log in
Not have an account?
Register

back to Login
Bluekoff
การเข้าใช้งานระบบ
 • การเข้าใช้งานครั้งแรก จะต้องสมัครสมาชิกก่อน 4
 • 1การเข้าสู่ระบบ สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ และ 2รหัสผ่าน 4 หลัก
 • หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อย ให้คลิกที่ 3
 • หลังจากเข้าสู้ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป
 • คลิกที่ 1 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
 • ส่วนที่ 2 จะแสดงรายการสินค้า แบ่งแยกตามหมวดหมู่
 • การเลือกรายการสินค้า สามารถคลิก ที่รูปภาพรายการที่ต้องการได้ทันที 1
 • สามารถคลิกซ้ำ เพื่อทำการเพิ่มจำนวน
 • สามารถยกเลิกรายการได้โดยการคลิกที่เครื่องหมาย กากบาท ด้านมุมบน-ซ้าย ของแต่ละรายการ 2
 • เมื่อได้ทำการเลือกรายการเสร็จสิ้น สามารถกดที่ 3 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป
 • 1 เลือกวิธีการจัดส่ง / หมายเหตุการจัดส่ง (ถ้ามี)
 • 2 เลือกที่อยู่ในการจัดส่ง
 • สามารถกลับไปแก้ไขรายการสั่งซื้อได้โดยคลิกที่ 3
 • 1 ใส่หมายเหตุอื่นๆได้ (ถ้ามี)
 • เมื่อรายการเสร็จสิ้น คลิก 2
 • กรุณาอย่าเพิ่งโอนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันค่าจัดส่ง
การแจ้งการชำระเงิน
 • คลิกที่ 1 เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
 • เลือกที่ 2 เพื่อเข้าสู่หน้าแจ้งการชำระเงิน
 • คลิกที่ 1 เลือกรายการที่จะแจ้งการชำระ
 • คลิกที่ 2 เพื่อดำเนินการ
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 3 และคลิกยืนยัน
Copyright ©2004 - 2015 Ambient Soft Co., Ltd.